• Fiecare participant se poate inscrie la Conferinta cu maximum 2 lucrari (dintre care una trebuie sa fie in colaborare).
  • Lucrarile vor fi redactate in limba engleza si vor fi expediate in varianta electronica pe adresa: lucica_neleapca@yahoo.com.
  • Timpul afectat pentru sustinerea unei lucrari este de 10 minute.

 

CONDITIILE DE FORMA SI CONTINUT care trebuie respectate sunt:

  • Limbile de redactare a rezumatului: romana si engleza
  • Dimensiunea rezumatului: maximum 400 de cuvinte
  • Continutul rezumatului: se prezinta obiectivul cercetarii si contributia adusa in domeniu.
  • Rezumatul este insotit de 4-6 termeni cheie, in limbile romana si engleza
  • Dimensiunea maxima a lucrarii: 10 pagini
  • Limbile de redactare a lucrarii: engleza
  • Continutul lucrarii: se prezinta metodologia de cercetare utilizata, se realizeaza pozitionarea in literatura de specialitate si se descriu contributiile articolului

 

CONDITIILE DE ELABORARE A LUCRARII STIINTIFICE in vederea publicarii sunt prezentate in:

Formatul de tipar [doc]