Imprimare

Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București organizează în perioada 18 - 19 iunie 2012 a VIII-a Conferință Internațională de Administrație și Management Public intitulată ”CITY MANAGEMENT AND URBAN POLICY IN TIME OF TURMOIL”.


Întrucât tematica se adresează unui cerc larg de cercetători interesați în problemele de administrație locală, vă invităm să participați la această manifestare știintifică cu participare internațională.

Având în vedere preocupările dumneavoastră în domeniu, vă exprimăm întreaga noastră considerație și sperăm că veți răspunde favorabil invitației noastre.


Președintele Comitetului științific,

Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU

Decanul Facultății de Administratie și Management Public,

Academia de Studii Economice din București